مراقبت از سالمندان مستقل با نیازهای محدود

مراقبت از سالمندان مستقل با نیازهای محدود

سالمندانی که عهده دار زندگی خود هستند و مستقل زندگی میکنند احتیاج به تشویق جهت ادامه این نوع زندگی دارند و کمکهای موقتی و از راه دور برای حفظ استقلال آنها بسیار مفید است.اگر می خواهید در مسائل مختلف به عزیزتان یاری رسانید و او را راهنمایی کنید سعی کنید که اعتماد به نفس وعزت نفس آنها خدشه دار نشود.اگر در زندگی سالمند خود اشتباهاتی را مشاهده میکنید سعی کنید غیر مستقیم به او توضیح دهید.

مراقبت از سالمندان

به آنها این اجازه را بدهید که کارهای مربوط به خودشان مانند حمام رفتن، شستن لباس،تمیز کردن منزل،شستن ظرف و انجام کارهای بانکی را خودشان انجام دهند و اگر درخواست کمک کردند کمک کوچکی به آنها بکنید.طوری سالمند را راهنمایی کنید که او متوجه شود که مانند دوران جوانی همچنان اوست که تصمیم نهایی را میگیرد و این شما هستید که به کمک او نیاز دارید.با این روش وابستگی سالمند کاهش می یابد و او به این مستقل بودن و عدم وابستگی افتخار میکند.

سالمندان مستقل


همچنین اگر از سالمند خود دور هستید از طریق تلفن و راه های دیگر با او ارتباط برقرار کنید و به او این اطمینان را بدهید که در صورت نیاز فورا خود را خواهید رساند.گاهی یک جمله محبت آمیزاز طرف فرزندان برای سالمند کافی است و او از اینکه فرزندانش در آسایش هستند به آرامش فکری میرسد.پس سعی کنید از بیان مشکلات خود پرهیز کنید.

مراقبت از سالمند در منزل


مراکز مراقبت روزانه از سالمندان


در کشورهای اروپایی و آمریکا مراکزی جهت سالمندانی که نیاز به مراقبت چندانی ندارند تاسیس شده است.این افراد از صبح تا شب در این مراکز هستند و شب به منزل خود باز میگردند.این مراکز برای سالمندانی که فرزندانشان شاغل هستند مناسب است و فرزندان هنگام بازگشت از محل کار میتوانند آنها را نیز به منزل ببرند.به این ترتیب دیگر سالمندان در طول روز تنها نیستند و از این مراکز بهره های زیادی میبرند.

مراکز مراقبت از سالمندان


این مراکز سالمندان را از صبح تا عصر سرگرم نگه می دارند.وسایل ورزشی و تفریحی در این مراکز وجود دارد.ازوظایف این مراکز کمک به سالمند در مصرف داروهایش است.سفرهای یک روزه و بازدید ازاماکن مختلف می تواند باعث نشاط سالمندان شود.وجود حیوانات اهلی در این مراکز باعث حس تعلق در سالمند میشود.در برخی از این مراکز وجود کودکان و سالمندان و حیوانات نوعی ترکیب لذت بخش تشکیل می دهند به طوری که سالمند مایل نیست به منزل خود بازگردد.

مراقبت از سالمندان


این مراکز نسبت به خانه سالمندان تاثیرات مثبتی در روحیات سالمندان دارد.متاسفانه در ایران تاسیس چنین مراکزی مورد توجه نیست.در حالی که سازمان بهزیستی با همکاری بخش خصوصی می تواند اقداماتی در این زمینه انجام دهد.


شرکت پرستاری طلوع طب
شماره تماس ها