سالمندان مبتلا به آرتروز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند و برخی از آنها در انجام کارهای خود نیاز به کمک دیگران دارند.با توجه به نکات بیان شده در ادامه مطلب می توانیم نقش موثری در مراقبت از سالمند مبتلا به آرتروز داشته باشیم.

داشتن استراحت کافی در سالمندان آلزایمری از موثرترین عوامل در درمان یا عدم پیشرفت این بیماری میباشد و با رعایت توصیه هایی که در ادامه مطلب بیان میکنیم میتوان گام های مفیدی در بهبودی و سلامتی سالمندان برداشت.

در بخش مراقبت های ویژه پرستار باید بیمار را به سازگاری با محیط هدایت کند تا بیمار بتواند رفتارهای صحیح از خود نشان دهد.بنابراین پرستار نیاز به بررسی بیمار و جمع آوری اطلاعات درباره وی دارد که با توجه به این مشکلات اهداف مراقبتی باید تعیین شوند.

پرستاری در بخش مراقبت های ویژه نیازمند افرادی با خصوصیات خاص است و هر فردی از عهده این امر برنمی آید.در ادامه مطلب به خصوصیات پرستار مراقبت های ویژه اشاره میکنیم.

برخی بیماران به دلیل شرایط خاص خود نیازمند مراقبت های متعدد و دائم در زمینه جسمی و روحی هستند.اینگونه بیماران در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان بستری شده و مراقبت های کامل پرستاری از آنها صورت می گیرد.

مراقبت های ویژه در منزل شامل ارائه خدمت به کسانی است که بیماری پیشرفته دارند و نیاز به استفاده از دستگاه های ICU و CCU دارند.در ادامه مطلب به مزایا و چگونگی مراقبت های ویژه بیماران در منزل می پردازیم.

انجام فعالیت های تفریحی متناسب با سن و نوع بیماری میتواند باعث شادابی و نشاط بیماران شود.همه افراد جهت تقویت روحیه به تفریح نیاز دارند و فراهم کردن چنین شرایطی برای بیماران و مخصوصا سالمندان آنها را خشنود کرده و کسالت آنها را کاهش میدهد.

برخی از افراد جهت دریافت یکسری خدمات درمانی خاص به بیمارستان مراجعه میکنند و پس از دریافت خدمت به منزل بازمیگردند که به آنها بیماران سرپایی میگویند.در ادامه مطلب به برخی از درمانهای سرپایی اشاره میکنیم.

برخی افراد بصورت روزانه جهت انجام یکسری مراقبت های بهداشتی و خاص به بیمارستان و یا مراکز بهداشت مراجعه میکنند پس از بازگشت به منزل نیز باید دستورات لازم را رعایت کنند تا بهبودی حاصل شود.در این مقاله به انواع بیماران روزانه اشاره میکنیم.

شرکت پرستاری طلوع طب
شماره تماس ها