پوست انسان در دوران سالمندی مانند دیگر اعضای بدن دچار تغییر و دگرگونی میشود و به دلیل آسیب پذیری بالا به سایر عوامل واکنش نشان می دهد.به همین دلیل بروز برخی بیماریهای پوستی در سالمندان بسیار شایع است که در ادامه به آن می پردازیم.

پوست انسان در سالمندی دستخوش تغییرات فراوانی می شود که در صورت عدم رعایت بهداشت و مراقبت در برابر عوامل محیطی می تواند منجر به مشکلات متعددی شود .در این مطلب به برخی از بیماریهای پوستی دوره سالمندی اشاره می کنیم.

شرکت پرستاری طلوع طب
شماره تماس ها