نوازش یک نیاز غریزی در انسان است و نباید تصور کنیم بیماران به دلیل مشکلات جسمی که دارند احتیاجی به لمس و نوازش شدن ندارند.بلکه نوازش بیماران حس خوشایندی در آنها ایجاد میکند و باعث کاهش درد و آرامش آنها میشود.

شرکت طلوع طب ارائه دهنده بهترین خدمات پرستاری با 8 سال تجربه حرفه ای خدمات مراقبت و پرستاری است و با ارتباط مداوم با پزشکان متخصص و فوق تخصص ضامن سلامت بیماران شما خواهد بود.

ماساژدرمانی عبارت است از مهارتی که در آن فرد آموزش دیده و حرفه ای اقدام به اعمال فشار و مالیدن وحرکت بر بافت های نرم بدن که شامل عضلات، تاندون ها، بافت های همبند، رباط ها و پوست میشود می کند.

ماساژدرمانی عبارت است از مهارتی که در آن فرد آموزش دیده و حرفه ای اقدام به اعمال فشار و مالیدن وحرکت بر بافت های نرم بدن که شامل عضلات، تاندون ها، بافت های همبند، رباط ها و پوست میشود می کند.

ماساژدرمانی عبارت است از مهارتی که در آن فرد آموزش دیده و حرفه ای اقدام به اعمال فشار و مالیدن وحرکت بر بافت های نرم بدن که شامل عضلات، تاندون ها، بافت های همبند، رباط ها و پوست میشود می کند.

شرکت پرستاری طلوع طب
شماره تماس ها