پرستاری از سالمند کار دشوار و چالش برانگیزی است و قطعا هر فردی مناسب این شغل نمی باشد.پرستاری از سالمند نیازمند یک سری ویژگی های خاص است که در ادامه به آن می پردازیم.

با افزایش سن به دلیل برخی ناتوانی های جسمی و گاهی بی توجهی اطرافیان سالمندان احساس تنهایی و افسردگی و در نهایت احساس بیهودگی میکنند.در ادامه مطلب به روشهایی اشاره میکنیم تا بتوانید سالمند خود را شاد نگه دارید.

فشار خون بالا در سنین سالمندی بسیار شایع و حائز اهمیت است.باید به این نکته نیز توجه داشت همانگونه که فشار خون بالا برای فرد خطرناک است فشارخون پایین نیز می تواند مشکل ساز شود.بنابراین باید فشار خون سالمندان بصورت منظم توسط پرستار کنترل شود تا از پیشامدهای احتمالی جلوگیری شود.

پوست انسان در دوران سالمندی مانند دیگر اعضای بدن دچار تغییر و دگرگونی میشود و به دلیل آسیب پذیری بالا به سایر عوامل واکنش نشان می دهد.به همین دلیل بروز برخی بیماریهای پوستی در سالمندان بسیار شایع است که در ادامه به آن می پردازیم.

پوست انسان در سالمندی دستخوش تغییرات فراوانی می شود که در صورت عدم رعایت بهداشت و مراقبت در برابر عوامل محیطی می تواند منجر به مشکلات متعددی شود .در این مطلب به برخی از بیماریهای پوستی دوره سالمندی اشاره می کنیم.

فعالیت بدنی در دوران سالمندی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ضروری است که سالمندان جهت حفظ سلامتی و نشاط خود روزانه زمان مشخصی را به ورزش کردن اختصاص دهند.در این مطلب به ورزشهای مناسب برای سالمندان می پردازیم.

با کهولت سن و فرا رسیدن دوره سالمندی دستگاه های بدن انسان و همچنین مغز دچار تغییراتی میشود که بر عملکرد جسمی و روانی سالمندان تاثیر میگذارد.در این مقاله به انواع اختلالات روانی سالمندان اشاره شده است.

سالمندی دوره خاصی از زندگی هر انسان است که با نیازهای خاص خود همراه است.متاسفانه در برخی جوامع سالمندان در درجه کمی از اولویت قرار دارند.بنابراین آگاهی جوامع در خصوص نیازهای خاص سالمندان میتواند کمک و حمایت های بزرگی را فراهم آورد.

با کهولت سن و رسیدن انسان به سن سالمندی بدن دچار تغییراتی میشود که ممکن است توانایی های سالمندان را دچار اختلال کند.با شناخت این عوارض و اگاهی داشتن از برخی مسائل تا حدی میتوان مشکلات ناشی از سالمندی را کاهش داد.

شرکت پرستاری طلوع طب
شماره تماس ها