جدید

پیر شدن حق هر انسانی است اما این پیر شدن به تنهایی کافی نیست و باید با افزایش کیفیت زندگی سالمندان همراه باشد.معمولاافزایش سن رابطه مستقیمی با میزان ناتوانی در انجام امور دارد و به همین دلیل یک سوم سالمندان نیاز به مراقبت و کمک در انجام امور روزمره خود دارند.

هدف از استخدام پرستار سالمند در منزل حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماریهای شایع دوره سالمندی است که باعث بهبود کیفیت زندگی سالمندان نیز میشود.

حساسیت یا همان آلرژی معمولا واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن به عوامل گوناگون میباشد.افرادی که دچار حساسیت هستند دارای دستگاه ایمنی فوق هوشیار هستند که نسبت به مواد ظاهرا بی ضرری که در محیط وجود دارد واکنش افراطی از خود بروز می دهند.

برخی مواقع بیمار یا سالمند به دلیل آسیب جدی و شکستگی قادر به انتقال به بیمارستان نمی باشد و باید خدمات رادیولوژی یا فیزیوتراپی را در منزل دریافت کند.

بعضی از بیماران سالمند و زنان بارداری که به دلیل شرایط خاص خود استراحت مطلق هستند قادر به رفتن به مراکز درمانی جهت انجام سونوگرافی نیستند و می توانند این خدمات را در منزل دریافت کنند.

سالمندانی که مشکلات قلبی عروقی دارند و قادر به رفتن به مراکز درمانی نیستند می توانند از طریق تماس با مرکز طلوع طب خدمات پزشکی مانند نوار قلب و اکوی قلب را در منزل دریافت نمایند.

بیماران و سالمندانی که مشکل قلبی دارند باید به بیمارستان منتقل شوند.اما همیشه برای افراد رفتن به مراکز درمانی یا بیمارستانها میسر نمی باشد و بیمار نمی تواند از خدمات پزشکی بهره مند گردد.

گوش دادن به موسیقی توسط سالمندان علاوه بر کاهش استرس آنها توانایی درک آنها را نیز بهبود می بخشد.در این مطلب قصد داریم به تاثیر موسیقی در سالمندان و کیفیت زندگی آنها بپردازیم.

آلزایمر یک بیماری پیش رونده در سالمندان است که درمانی قطعی برای آن مشخص نشده است.با این حال درمانی دارویی و غیر دارویی برای این بیماری وجود دارد که در کنترل آلزایمر یا حتی بهبود آن میتواند موثر باشد.

شرکت پرستاری طلوع طب
شماره تماس ها